Penneo

Platforma podpisu cyfrowego pomagająca firmom działającym w branżach podlegających regulacjom AML w optymalizacji transakcji dokumentowych.

Node.js
Javascript
TypeScript
MySQL
Redis
Dlaczego?

Aby przyspieszyć i unowcześnić procesy administracyjne.

Co?

Cyfryzacja i automatyzacja procesu zarządzania dokumentami.

Jak?

Cyfrowy podpis i weryfikacja oraz platforma do zarządzania dokumentami.

Opis

Penneo to duńska firma założona w 2014 roku, która ewoluowała z aplikacji zajmującą się podpisem cyfrowym do ekosystemu rozwiązań automatyzacji pomagających przedsiębiorstwom działającym w AML. Penneo jest obecnie firmą notowaną na Nasdaq Copenhagen Main Market, choć jeszcze kilka lat temu funkcjonowała jako startup, którego siedziba znajdowała się w jednej z piwinic w Kopenhadze.  

Penneo dostarcza rozwiązania, które pozwalają w łatwy i wygodny sposób podpisywać cyfrowo dokumenty, weryfikować tożsamość klientów i spełniać wymogi związane z przestrzeganiem przepisów AML. Główne branże, do których kieruje swoją ofertę jak finanse i bankowość, audyt i księgowość, usługi prawne oraz nieruchomości.

  • Zakres

    Integracje, zarządzanie API

  • Branża

    Administracja w branżach regulowanych przez AML

  • Region / Kraj:

    Dania

Problem

Wiele firm wciąż dokumentuje swoje projekty i procesy w formie fizycznej na papierze, co generuje dużą ilość dokumentów, które muszą zostać podpisane i bezpiecznie przechowywane. Gdy czynność ta jest wykonywana ręcznie, staje się uciążliwa, czasochłonna i kosztowna.

Problem
Rozwiązanie

Penneo pomaga swoim klientom w digitalizacji gromadzonych danych i podpisywaniu cyfrowych dokumentów. W tym celu do uwierzytelniania użytkownicy wykorzystują elektroniczny identyfikator, co jest znacznie bezpieczniejszą metodą. Aplikacja przyspiesza i unowocześnia również procesy administracyjne związane z czasochłonną pracą ręczną i transakcjami opartymi na papierze. Dzięki temu klienci Penneo mogą zautomatyzować procesy podpisywania dokumentów i przechowywać je na jednej, bezpiecznej platformie.

Zespół Penneo pracuje również nad zapewnieniem integracji między różnymi narzędziami, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo przenosić dane między własnymi systemami a aplikacją Penneo. Zespół FINGO jest odpowiedzialny za rozwój i utrzymanie tych integracji i pracuje nad wdrożeniem zarządzania API.

Rezultaty projektu
Rezultaty projektu

Klient może poświęcić mniej czasu na obsługę dokumentów.

Proces podpisywania jest łatwiejszy, a dokumenty są podpisywane znacznie szybciej.

Dostęp do wrażliwych informacji jest ograniczony.

Dokumenty są przechowywane i udostępniane w bezpieczny sposób.