Bankowość i usługi finansowe

Przyspiesz proces transformacji cyfrowej, twórz nowoczesne platformy i spersonalizowane rozwiązania, których oczekują Twoi klienci.

Przyspiesz cyfryzację zgodnie z regulacjami

Transformacja cyfrowa od lat jest największym wyzwaniem branży finansowej. W wyniku pandemii proces ten gwałtownie przyspieszył, a w wyścigu, który napędza rozwój nowych technologii, tradycyjne instytucje finansowe coraz częściej rywalizować muszą dziś z fintechami.

Z jednej strony klienci oczekują dziś stałego dostępu do usług finansowych oraz prostych, niezawodnych i wygodnych rozwiązań, które zaspokajają ich potrzeby. Z drugiej, na silnie uregulowanym rynku wciąż kluczową rolę odgrywają kwestie związane z bezpieczeństwem i ochroną danych.

W FINGO od lat wychodzimy naprzeciw potrzebom branży finansowej, dostarczając innowacyjne rozwiązania, kompleksowe usługi IT oraz własne systemy do sprawozdawczości obligatoryjnej zgonie z wytycznymi nadzorców oraz najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania dla branży finansowej, z głębokim zrozumieniem unikalnych wyzwań przed którymi stoją banki. Nasz zespół ma duże doświadczenie we współpracy z instytucjami finansowymi, dobrze orientujemy się w obowiązujących standardach i regulacjach, które rządzą branżą.

Rozwiązania na miarę wyzwań branży finansowej

Twoje wyzwanie

Rozwój nowych technologii powoduje, że zmienia się zarówno bankowość elektroniczna, jak również rola banków i zakres oferowanych przez nie usług. Zaawansowane platformy bankowe świadczą dziś nie tylko mobilne usługi finansowe, inwestycyjne i doradcze, ale także powiązane z administracją rządową, ochroną zdrowia, ubezpieczeniami i handlem. Rośnie też liczba rozwiązań z zakresu e-commerce, integracji z e-sklepami i fintechami. Silna konkurencja i rosnące oczekiwania klientów powodują, że banki coraz częściej sięgają po innowacyjne rozwiązania, a dążenie do platformizacji usług i multifunkcjonalność to kluczowe trendy.

Nasze rozwiązanie

Otwarta bankowość i dążenie do platformizacji powodują, że systemy bankowe często wymagają integracji z zewnętrznymi serwisami. Wymaga to udostępniania otwartych interfejsów i współdzielenia wielu danych na temat klientów z zewnętrznymi dostawcami usług.  W FINGO wspieramy firmy budując zarówno rozwiązania integrujące systemy i tworząc nowe API. Pomagamy również zwiększać funkcjonalność systemów bankowych. Tworzymy nowoczesne, reaktywne systemy, pozwalające na interakcję w czasie rzeczywistym, zapewniając niezawodność, elastyczność i skalowalność. W oparciu o nowoczesne technologie budujemy aplikacje chmurowe i rozwiązania oparte na danych, które pomagają usprawnić procesy, zwiększyć wydajność i rozwiązać kluczowe problemy biznesowe.

Twoje wyzwanie

Proces cyfryzacji na rynku finansowym napędzają klienci, którzy oczekują spersonalizowanych usług dostępnych od ręki. Aby im sprostać, banki i instytucje finansowe coraz mocniej stawiają na nowe technologie, roizbudowują swoje platformy, wprowadzają nowe rozwiązania, poszerzają ofertę, uproszczają procedury i zapewniają indywidualne doradztwo. Silna konkurencja powoduje, że w tym wyścigu coraz większą rolę odgrywają rozwiązania oparte na danych oraz umiejętność ich wykorzystywania.

Nasze rozwiązanie

W FINGO tworzymy rozwiązania oparte na danych, które wspierają automatyzację, zwiększają konkurencyjność ii umożliwiają personalizację oferty. Dzięki wykorzystaniu technologii chmurowych, sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego rozwijamy nowoczesne narzędzia analityczne, które zwiększają efektywność biznesu, ułatwiają przewidywanie trendów i podejmowanie kluczowych decyzji.

Twoje wyzwanie

Dla wielu banków i instytucji finansowych transformacja cyfrowa wciąż jest dużym wyzwaniem. Wiele firm posiada infrastrukturę i oprogramowanie tworzoną organicznie przez wiele lat, często w drodze fuzji i przejęć, co prowadzi do powielania funkcjonalności i ogromnego wzrostu kosztów IT. Dążenie do optymalizacji z jednej strony wymaga inwestycji w rozwiązania, które przełożą się na większą efektywność, z drugiej - ograniczenia kosztów i zadbanie o rentowność.

Nasze rozwiązanie

Migracja do chmury to inwestycja, która pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i elastyczności biznesu przy jednoczesnej redukcji kosztów. Jako certyfikowany partner największych platform chmurowych, pomagamy naszym klientom stworzyć pierwszą strategię chmurową, jak również przejść przez cały proces migracji. Od modernizacji systemów, przez optymalizację i rozwiązania umożliwiające skalowanie, aż po rozwój natywnych aplikacji i platform SaaS, które zwiększają konkurencyjność biznesu.

Twoje wyzwanie

Banki koncentrujące się na cyfryzacji swojej działalności z jednej strony muszą osiągnąć swoje cele w zakresie poprawy obsługi klienta. Z drugiej, zapewnić bezpieczeństwo zarówno klientom, jak i rynkom finansowym. Aby stawić czoła wyzwaniom regulacyjnym, muszą sięgać po sprawdzone rozwiązania, które pozwalają im się dostosować do wymagań nadzorców.

Nasze rozwiązanie

W FINGO wspieramy instytucje finansowe, dostarczając nowoczesne rozwiązania, które pozwalają zachować zgodność z regulacjami, zwiększają bezpieczeństwo i przejrzystość danych. Tworzymy systemy do raportowania obligatoryjnego, które pomagają regulowanym instytucjom finansowym sprostać obowiązkom sprawozdawczym zgodnie z wymogami organów nadzorczych, zapewniając poufność, integralność i właściwą ochronę danych. Rozwijając własną platformę SaaS pomagamy w spełnieniu wymogów nadzorczych w zakresie przetwarzania informacji sprawozdawczych w chmurze obliczeniowej. Wspeiramy również firmy wykorzystujące zaawansowane rozwiązania z zakresu AML (KYC i KYT), pomagając w integracji informacji z różnych źródeł, dostosowaniu ich do procesów biznesowych i specyfiku rozwiązań danego klienta.

Przyspiesz swój rozwój

Oprzyj się na nowych technologiach

Dobierz odpowiednią technologię do celu, zwracając uwagę na architekturę zapewniającą skalowalność i elastyczność.

Użyj danych, aby napędzić biznes

Wykorzystaj efektywnie dane, rozwiąż kluczowe problemy biznesowe i zwiększ konkurencyjność biznesu.

Wykorzystaj potencjał chmury

Przyspiesz proces transformacji chmurowej, od migracji, przez optymalizację, aż po rozwój natywnych aplikacji i platformy SaaS.

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych dla branży finansowej, z głębokim zrozumieniem unikalnych wyzwań i regulacji, przed którymi stoją banki.

Usługi, które pomogą napędzić Twój biznes

Rozwój oporogramowania

Rozwijaj innowacyjne i niezawodne oprogramowanie zgodne z wytycznymi rynku finansowego i najwyższymi standardami bezpieczeństwa.

Adaptacja do chmury

Wykorzystaj potencjał chmury, aby zwiększyć elastyczność i konkurencyjność swojego biznesu - od migracji, przez optymalizację, aż po natywne aplikacje chmurowe i platformy SaaS.

Optymalizacja oprogramowania

Przyspiesz podstawowe procesy, zwiększ wydajność i elastyczność aplikacji, dzięki otwartym interfejsom oraz automatyzacji zaplecza.

Bezpieczeństwo i zgodność

Rozwiąż problemy związane z bezpieczeństwem i ogranicz potencjalne ataki. Twórz rozwiązania, które dbają o poufność i integralność danych, uwierzytelnianie, bezpieczeństwo obwodowe i kontrolę dostępu.

Projektowanie cyfrowych produktów

Twórz aplikacje dostosowane do potrzeb klienta, wykorzystaj dane i synchronizację systemów zgodnie z rynkowymi trendami.

Dane, AI & ML

Przenieś cyfryzację na wyższy poziom dzięki rozwiązaniom opartym na danych. Wykorzystaj potencjał sztucznej inteligencji, rozwiązuj złożone problemy i zwiększ konkurencyjność swojego biznesu.

Modernizacja

Dostosuj swoje systemy do nowych wyzwań. Zmodernizuj oprogramowanie, aby obniżyć koszty, zwiększyć wydajność, skalowalność i rentowność biznesu.

Sprawozdawczość obligatoryjna

Raportuj wygodnie i spełnij wymogi regulacyjne. Zautomatyzuj swój proces sprawozdawczy dzięki nowoczesnym rozwiązaniom dostępnym na naszej platformie SaaS.

Przekonaj się jak odmieniliśmy biznes naszych klientów

„Ze względu na regulacje FIDLEG zdecydowaliśmy się wprowadzić dla naszych klientów nowe narzędzie do profilowania ryzyka. Zespół FINGO był odpowiedzialny za stworzenie aplikacji internetowej opartej na modelu matematycznym Behavioral Finance Solutions GmbH autorstwa Enrico De Giorgi i Thorstena Hensa, zmapowanie wielopoziomowego kwestionariusza oraz stworzenie modułu szkoleniowego z kursem inwestowania w pigółce. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Są bardzo rzetelni, mają świadomość biznesową, a ich zrozumienie wymagań projektu pozwoliło nam na jego sprawną realizację”.

Patrick Vogt
FIDLEG IT-Projectlead,
Hypothekarbank Lenzburg

Nasza świadomość biznesowa, zaangażowanie i zwinne podejście szybko wniosą wartość do twojego projektu

Partnerska współpraca i koncentracja na celach biznesowych

Świadomość biznesowa i zaangażowanie

Doświadczone i zgrane zespoły projektowe

Programiści przygotowani do bezpośredniej współpracy z klientem

Zachowaj równowagę między innowacją a bezpieczeństwem

Dla wielu instytucji finansowych transformacja cyfrowa i migracja do chmury to ogromne wyzwanie. Nowoczesne technologie dają ogromne możliwości, ale niosą również wyzwania związane z ochroną danych klientów, cyberbezpieczeństwem i przestrzeganiem prawa w ściśle regulowanym sektorze finansowym.


Europejski sektor finansowy podlega różnym regulacjom, a ich stosowanie uzależnione jest od rodzaju prowadzonej działalności. Co więcej, różne kraje europejskie wymagają dostosowania się do przepisów unijnych z uwzględnieniem lokalnych niuansów rynkowych. A każdy kraj może dostosować te przepisy do swoich specyficznych potrzeb. Dlatego tworzenie oprogramowania finansowego zgodnie z przepisami i regulacjami (lub dostosowywania go do wymagań lokalnego rynku) wymaga współpracy z działem prawnym, compliance oraz ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa.

Prawnicy i eksperci ds. zgodności powinni ściśle współpracować z zespołem deweloperskim, kierownikami projektów i pracownikami z różnych działów. Współpraca ta zapewnia dogłębne zrozumienie obowiązujących przepisów prawa oraz pomaga wdrażać rozwiązania informatyczne zgodne z wymaganiami branżowymi.

Równie istotne w procesie wytwarzania oprogramowania dla sektora finansowego są standardy bezpieczeństwa i jakości. Przyjęcie podejścia zerowej tolerancji dla błędów, zapewnienie bezpieczeństwa artefaktów (aplikacji, plików konfiguracyjnych, licencji itp.) i procedur ma kluczowe znaczenie. Wdrożenie rygorystycznych środków bezpieczeństwa zmniejsza ryzyko naruszeń danych i potencjalnych wycieków, a każde naruszenie może prowadzić do utraty zaufania i nadszarpnięcia reputacji.  

W przypadku aplikacji finansowych bezpieczeństwo danych i ochrona prywatności użytkowników mają nadrzędne znaczenie, a rosnące wymogi w tym obszarze powodują, że jednym z kluczowych wyzwań sektora finansowego jest usprawnienie zarządzania usługami chmurowymi.  

Przy projektowaniu infrastruktury chmurowej należy przeanalizować m.in. czy wymagania regulacyjne (np. rezydencja danych) oczekiwanie biznesowe (elastyczność i koszty) i niefunkcjonalne (np. dostępność usług, BCP/DR, szybkość, bezpieczeństwo), są spełnione w ramach definiowanej konfiguracji chmurowej. Oczekiwana konfiguracja chmury musi sprostać poszczególnym założeniom (np. w zakresie lokalizacji serwerów, przepustowości), a także spełniać kryteria biznesowe (czy nie jest zbyt kosztowna w eksploatacji).  

Koszty związane z korzystaniem z usług w chmurze mogą obejmować np. opłaty za zasoby, przechowywanie i transfer danych, skalowanie, wsparcie techniczne i oczywiście poziom bezpieczeństwa. Z biznesowego punktu widzenia największym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między zapewnieniem bezpieczeństwa a kosztami. A te mogą się różnić w zależności od modelu usług chmurowych (np. SaaS, PaaS, IaaS) oraz indywidualnych potrzeb firmy.

Tworzenie aplikacji chmurowych na rynku finansowym stanowi więc ogromne wyzwanie. Współpraca z doświadczonymi producentami oprogramowania dla rynku finansowego takimi jak FINGO pozwala przyspieszyć adaptację do chmury, ograniczyć ryzyko i zachować najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.  Pod uwagę warto wziąć kilka czynników tj. lokalizacja centrów danych, certyfikaty zgodności, doświadczenie w sektorze finansowym oraz praktyczne mechanizmy audytu zgodności.

Wzmocnij swój zespół
i przyspiesz rozwój produktu

Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane.
Pole wymagane. Podaj prawidłowy e-mail.
Pole wymagane. Podaj prawidłowy numer.
Opowiedz nam o swoich celach biznesowych i wizji, które możemy wesprzeć.
Pole wymagane.
* Pole wymagane.
wyślij
Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana.
Ups. Coś poszło nie tak.