iON

Intuicyjny system raportowania do wydajnego przetwarzania dużych ilości danych. Obsługuje pełny cykl życia raportu.

Java
React
UX/UI
Proprietary AS-DataCal ETL engine
Product design
UX/UI
Data Processing
Autorski silnik ETL aS-DataCalc
Front-end
React.js
Back-end
JAVA
Overview

iON to system do intuicyjnego, kompleksowego i zautomatyzowanego przygotowania sprawozdań finansowych. Aplikacja umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu sprawozdawczego obejmującego, wczytywanie, przeliczania i weryfikację poprawności danych oraz generowanie raportów zgodnych z wymogami instytucji finansowych. Kilkuetapowa weryfikacja jakości danych jest odpowiedzią na rygorystyczne wymogi instytucji nadzorczych oraz funduszy gwarancyjnych. Przygotowane w ten sposób dane mogą zostać zintegrowane z dowolnym systemem bankowym i wykorzystane w procesie dalszej analizy.

Problem

Instytucje regulujące i nadzorujące system finansowy na poziomie europejskim wymagają od banków komercyjnych i centralnych coraz bardziej szczegółowych sprawozdań zbudowanych ze zbiorów listowych i tabel zawierających nawet kilka milionów rekordów.

Project results

Dane niezbędne do wygenerowania poprawnego sprawozdania oraz załączników, znajdują się w wielu różnych miejscach, wewnętrznych systemów bankowych. Konieczne jest ich połączenie, sprawdzenie i przetworzenie do odpowiedniego formatu.

Koszty obsługi wymogów sprawozdawczych w organizacjach objętych tym obowiązkiem stale rosną.

Zakres raportów  może się zmieniać, a czas na ich dostarczenie, bywa ograniczony do kilku dni.

Raporty wymagają obsługi tabel hierarchicznych i wielokrotnego zagnieżdżenia.

Solution

Głównym celem projektu było usprawnienie procesu raportowania dla europejskich banków i instytucji finansowych oraz dostosowanie go do wymogów UE.

Zastosowanie elastycznej i skalowalna architektura serwisowej pozwala na przetwarzanie dużej ilości danych zawartych
w sprawozdaniach (nawet setki tysięcy rekordów w jednej tabeli).

Za szybkie przetwarzanie dużej ilości surowych danych odpowiada serwis aS-DataCalc z wbudowanym silnikiem Apache Spark, wykorzystywanym w BIG DATA.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie komponenty aplikacji typu WEB są zainstalowane na serwerach klienta.

System sprawdza poprawność danych na wielu etapach, a formaty weryfikowane są już w momencie ich zaczytywania. Następnie przeprowadzana jest walidacja jakościowa
(np. zgodność ze zdefiniowanymi słownikami) aż do sprawdzenia finalnego pliku XML pod kątem zgodności ze schematem XSD.

iON obsługuje podstawowy format sprawozdania (XML), różne formaty załączników np. w formatach PDF lub XLS. Pozwala też na dodanie ponad 100 załączników przewidzianych regulacjami.

Możliwość tworzenia indywidualnych reguł pozwala uwzględniać niestandardowe sytuacje każdego klienta t.j. np. ograniczenia wynikające z zakresu prowadzonej działalności.

Project results

Klienci iON mogą bezpiecznie i automatycznie tworzyć raporty finansowe, zyskują  gwarancję jakości i poprawności danych i unikają ryzyka wysokich kar finansowych.

iON umożliwia terminowe wykonanie sprawozdań w odpowiedniej jakości (uniknięcie wysokich kar).

Osoby obsługujące proces sprawozdawczy mogą się skoncentrować na aspektach merytorycznych, mając pewność, że system zapewnia kontrolę jakości i poprawności danych w wielu miejscach.

Dzięki mechanizmom automatyzacji, aplikacja może w znacznym stopniu działać autonomicznie i informować o poprawności przebiegu procesu zasilania danymi.

Możliwość tworzenia dedykowanych reguł oraz rozbudowy procesu generowania i przetwarzania zweryfikowanych danych źródłowych umieszczonych w różnych miejscach systemów bankowych otwiera niemal nieograniczone możliwości integracji z procesami analitycznymi banków.