iON

Intuicyjny system do sprawozdawczości obligatoryjnej dla banków i innych instytucji finansowych.

UX/UI
Java
React
Proprietary AS-DataCal ETL engine
Dlaczego?

Aby uprościć przygotowanie sprawozdań rejestrowych.

Co?

Aplikacja webowa umożliwiająca przeprowadzenie pełnego procesu sprawozdawczego.

Jak?

Wczytywanie, przeliczania i weryfikację poprawności oraz generowanie raportów zgodnych z wymogami instytucji finansowych.

Opis

iON to system do intuicyjnego, kompleksowego i zautomatyzowanego przygotowania sprawozdań rejestrowych. Aplikacja umożliwia przeprowadzenie pełnego procesu sprawozdawczego obejmującego, wczytywanie, przeliczania i weryfikację poprawności danych oraz generowanie raportów zgodnych z wymogami instytucji finansowych. Kolejnymi krokami, w zalezności od raportu, jest kilkuetapowa weryfikacja jakości/poprawności - w odpowiedzi na coraz bardziej rygorystyczne wymogi instytucji nadzorczych oraz funduszy gwarancyjnych. Przygotowane w ten sposób dane mogą zostać zintegrowane z dowolnym systemem bankowym i wykorzystane w procesie dalszej analizy w postaci danych w pliku płaskim (csv).

  • Zakres

    Frontend & Backend Development, Data processing

  • Branża

    Bankowość, Finanse, RegTech, Raportowanie regulacyjne, Sprawozdawczość obowiązkowa

  • Region / Kraj:

    Polska

Problem

Instytucje regulujące i nadzorujące system finansowy na poziomie europejskim wymagają od banków i instytucji finansowych coraz bardziej rozbudowanych sprawozdań składających się ze zbiorów listowych i tabel zawierających nawet kilka milionów rekordów.

Dane niezbędne do wygenerowania poprawnego sprawozdania oraz załączników, znajdują się w wielu różnych miejscach, wewnętrznych systemów bankowych. Konieczne jest ich połączenie, sprawdzenie i przetworzenie do odpowiedniego formatu.

Koszty obsługi wymogów sprawozdawczych w organizacjach objętych tym obowiązkiem stale rosną.

Zakres raportów  może się zmieniać, a czas na ich dostarczenie, bywa ograniczony do kilku dni.

Raporty wymagają obsługi tabel hierarchicznych i wielokrotnego zagnieżdżenia.  Coraz częsciej ustawodawca umożliwia wykonywanie obowiazku sprawozdawczeego jednostek zależnych przez jednostkę domunującą.

Problem
Rozwiązanie

Głównym celem projektu było usprawnienie procesu raportowania dla europejskich banków i instytucji finansowych oraz dostosowanie go do wymogów UE.

Zastosowanie elastycznej i skalowalnej architektury serwisowej pozwala na przetwarzanie dużej ilości danych zawartych w sprawozdaniach (nawet setki tysięcy rekordów w jednej tabeli).

Za szybkie przetwarzanie dużej ilości surowych danych odpowiada moduł DataCalc z wbudowanym silnikiem Apache Spark, wykorzystywanym w BIG DATA.

Ze względów bezpieczeństwa wszystkie komponenty aplikacji typu WEB są zainstalowane na serwerach klienta.

System waliduje poprawność danych dwuetapowo,  a formaty danych  i poprawność plików źródłowych weryfikowane są już w momencie ich zaczytywania. Następnie przeprowadzana jest walidacja jakościowa (aż do sprawdzenia finalnego pliku XML pod kątem zgodności ze schematem XSD.

System waliduje poprawność danych dwuetapowo,  a formaty danych  i poprawność plików źródłowych weryfikowane są już w momencie ich zaczytywania. Następnie przeprowadzana jest walidacja jakościowa (aż do sprawdzenia finalnego pliku XML pod kątem zgodności ze schematem XSD.

iON obsługuje podstawowy format sprawozdania (XML) oraz różne formaty załączników np. w formatach PDF lub XLS dla sprawozdawoczości wynikającej z artykułu 339 ust.6 ustawy o Bankowym funduszu Gwarancyjnym nazywanego Rejstr Księga Bankowa (RKB).

Możliwość tworzenia indywidualnych reguł pozwala uwzględniać niestandardowe sytuacje każdego klienta t.j. np. ograniczenia wynikające z zakresu prowadzonej działalności.

Możliwość tworzenia indywidualnych reguł pozwala uwzględniać niestandardowe sytuacje każdego klienta t.j. np. ograniczenia wynikające z zakresu prowadzonej działalności.

Zastosowanie rozbudowanych  filtrów na pulpicie sprawozdawczym pozwala na sprawne poruszanie się w systemie zawierającym dużą ilość aktywnych oraz  zarchiwizowanych sprawozdań.

Możliwe jest bezpieczne używanie aplikacji iON w formie SaaS, który nie generuje dodatkowych kosztów infrastruktury.

Rezultaty
projektu
Rezultaty projektu

Klienci iON mogą bezpiecznie i automatycznie tworzyć sprawozdania obligatoryjne, zyskując przy tym gwarancję jakości i poprawnościr raportu, w wyniku czego  unikają ryzyka wysokich kar finansowych.

Osoby obsługujące proces sprawozdawczy mogą się skoncentrować na aspektach merytorycznych, mając pewność, że system zapewnia kontrolę jakości i poprawności raportu w wielu miejscach.

Dzięki dodatkowym mechanizmom do robotyzacji, aplikacja może w znacznym stopniu działać autonomicznie i informować o poprawności przebiegu procesu zasilania danymi.

Dzięki modułowi Data Calck  możłiwa jest automatyzacja zasilania danymi sprawozdań z plików płaskich lub baz danych poprzez przygotowanie dedykowanego procesu ETL.  Umożliwia on łączenie, sortowanie, kalkulacje danych.

Moduł ten umożliwia również dostarczenie danych do procesów analitycznych podmiotów.

Bezpieczna obsługa wielu podmiotów w jednej instalacji aplikacji iON.