Resident Property
Software Ltd.

Obniżenie kosztów Azure o 30% i optymalizacja istniejącej aplikacji
do zarządzania nieruchomościami.

Angular 6
.NET
Azure
Event Storming
Dlaczego?

Ułatwienie zarządzania nieruchomościami na dużą skalę.

Co?

Platforma SaaS dla agencji zarządzających nieruchomościami.

Jak?

Zaawansowane rozwiązania chmurowe umożliwiające kompleksowe zarządzanie nieruchomościami.

Opis

Resident to firma z branży Property Management, tworząca chmurowe rozwiązanie w modelu SaaS dla agencji zarządzających nieruchomościami. Portal dla najemców umożliwia użytkownikom logowanie się z przeglądarek internetowych na urządzeniach mobilnych, przeglądanie dokumentacji finansowej, raportów i powiadomień. Pozwala również zarządzać zleceniami, co jest pomocne w utrzymywaniu nieruchomości w dobrym stanie.

  • Zakres

    Cloud Optimization, Frontend & Backend Development

  • Branża

    Nieruchomości, Zarządzanie nieruchomościami, PropTech

  • Region / Kraj:

    Wielka Brytania

Problem

Zarządzaniem apartamentowcami z wieloma najemcami często zajmują się wyspecjalizowane firmy. W miarę wzrostu liczby zarządzanych nieruchomości oraz rosnących potrzeb najemców i właścicieli, pomocne stają się zaawansowane rozwiązania programistyczne. Resident, jako działająca w chmurze aplikacja hostowana na platformie Azure, napotkał jednak powszechny problem. Rosnące wydatki na infrastrukturę zaczęły wpływać na koszty operacyjne. Gdy liczba nieruchomości i zarządzających nimi agentów rosła, coraz bardziej dawały się we znaki konsekwencje szybkiego tempa rozwoju produktu we wczesnej fazie. Duża ilość błędów powodowała, że aplikacja była niestabilna, a nawarstwiające się problemy techniczne, brak podstawowych metryk i funkcjonalności powodował, że klienci zaczynali rezygnować z subskrypcji.

Problem
Rozwiązanie

Jednym z głównych zadań projektu było opracowanie planu optymalizacji usług Azure pod kątem kosztów infrastruktury chmurowej i jakości kodu jako podstawy dalszego rozwoju aplikacji.

Do tworzenia aplikacji Resident wykorzystujemy technologię .NET oraz Angular 6.

We wstępnej fazie projektu poprawiliśmy wszystkie krytyczne problemy, przyspieszyliśmy aplikację w kluczowych miejscach, dodaliśmy logi oraz monitoring usług chmurowych. Kolejnym wyzwaniem była stabilizacja i poprawa ogólnej niezawodności technologicznej kodu dzięki identyfikacji kluczowych problemów.

Aby lepiej zrozumieć projekt i cały proces biznesowy, wykorzystaliśmy warsztaty Event Storming we współpracy z zespołami produktowymi klienta.

Rezultaty
projektu
Rezultaty projektu

Obniżenie kosztów infrastruktury chmurowej o 30%.

Całość projektu została skonteneryzowana, został wdrożony również automatyczny proces CI/CD (wcześniej wdrożenia produkcyjne były manualne).

Zmniejszone wydatki zostały przeznaczone na optymalizację i dalszy rozwój aplikacji, co przełożyło się na wdrożenie szeregu nowych funkcjonalności.