aSISt

Modułowy system raportowania dla instytucji finansowych, używany w setkach europejskich banków.

UX/UI
Java
Jpa/Hibernate
Spring
Swing
Apache Spark
Dlaczego?

Aby umożliwić instytucjom finansowym przygotowywanie sprawozdań COREP i FINREP opartych na standardzie XBRL.

Co?

Maksymalne uproszczenie przygotowywania raportów i automatyzacja procesu sprawozdawczego.

Jak?

Modułowa aplikacja do przygotowywania sprawozdań obowiązkowych zgodnych z formatem XBRL.

Opis

aSISt to modułowy system sprawozdawczy pozwalający na przygotowanie sprawozdań obowiązkowych dla nadzorców. Dzięki zastosowaniu funkcjonalnych komponentów można go dostosować do potrzeb klienta. Dodatkowo aSISt jest systemem „z półki”, tj. bardzo łatwym w instalacji, bez konieczności asysty technicznej ze strony dostawcy oraz gotowym do bezpłatnego wypróbowania przed zakupem.

Modułowa konstrukcja pozwala elastycznie konfigurować system pod kątem liczby użytkowników, funkcjonalności i zakresu obsługiwanych sprawozdań opartych na taksonomii XBRL.

  • Zakres

    UI/UX, Frontend & Backend Development, Data processing

  • Branża

    Bankowość, Finanse, Raportowanie regulacyjne, Sprawozdawczość obowiązkowa

  • Region / Kraj:

    Polsa

Problem

W 2007 roku na banki został nałożony obowiązek przygotowywania sprawozdań COREP i FINREP opartych na standardzie XBRL. Nowe regulacje stanowiły dla polskich banków ogromne wyzwanie, ponieważ oprócz tego, że sprawozdania były trudne do przygotowania, to jeszcze dodatkowo na rynku brakowało narzędzi do tworzenia i generowania plików w formacie XBRL.

Współpracując z firmą GPM Systemy Sp. z o.o. stworzyliśmy aplikację pozwalającą na przygotowywanie sprawozdań obowiązkowych zgodnych z formatem XBRL. Obecnie ddiałamy pod wspólną marką i wciąż stawiamy na rozwój naszych systemów.

Problem

Podstawowym założeniem przy projektowaniu rozwiązania było ukrycie całej złożoności technicznej standardu XBRL i maksymalne uproszczenie obsługi sprawozdań. Użytkownik posługuje się formularzami podobnymi do arkuszy Excel, co czyni obsługę aplikacji bardzo intuicyjną. Proces przygotowywania sprawozdania uprościliśmy do czterech podstawowych kroków:

stowrzenie sprawozdania, zdefiniowanie lub skopiowanie kontekstu,.

wczytanie danych zewnętrznych,

edycja i kontrola danych,

przygotowanie pliku z danymi wynikowymi.

aSISt obsługuje okresy sprawozdawcze, zarządza wersjami taksonomii (słowników) oraz utrzymuje powiązanie sprawozdania z wersją taksonomii. Sprawozdania mogą być zasilane automatycznie ze zbioru zewnętrznego systemu bankowego lub wypełnione i skorygowane ręcznie.

Rezultaty
projektu
Rezultaty projektu

Od momentu powstania aplikacja aSISt jest systematycznie rozwijana. Początkowo w aplikacji dostępne były wyłącznie sprawozdania wymagane przez polskich nadzorców, jednak wraz z rosnącym zainteresowaniem klientów przygotowaliśmy również przetwarzanie taksonomii publikowanych przez nadzorców zagranicznych takich jak: EBA, EBA, SRB czy BFG. Wprowadziliśmy liczne moduły oraz poszerzyliśmy funkcjonalność.

Aby udostępnić bankom narzędzie pozwalające na definiowanie i zarządzanie własnymi regułami kontrolnymi, opracowany został moduł „Reguły”.  

Kontroli podlegają:

Reguły XBRL – opracowywane przez NBP, będące wprost częścią taksonomii. Nie mogą one wyrazić wszystkich zależności pomiędzy faktami w aspekcie wielowymiarowym ze względu na brak wsparcia w standardzie XBRL.

Reguły NBP - opracowywane i kontrolowane przez nadzór bankowy. Wyodrębniono tu:  Grupę główną – zawierającą reguły słownikowe publikowane przez NBP niezależnie od taksonomii, Reguły do konsultacji - publikowane warunkowo przez nadzór bankowy. Po ich akceptacji przez środowisko, przechodzą do Grupy głównej lub Reguł niesłownikowych.

Reguły XBRL Formula – opracowywane przez NBP, będące wprost częścią taksonomii w nowych sprawozdaniach (LE, NB300, ITS). Weryfikują dane w sprawozdaniach tak, jak wcześniejsze reguły XBRL, lecz dają twórcom reguł więcej możliwości.

Reguły aSISt – dodatkowe mechanizmy kontrolne. Wyodrębniono tu:  
- Grupę główną – zawierającą reguły kompletności, sprawdzające konieczność wprowadzenia danych osoby sporządzającej sprawozdanie,
- Reguły niesłownikowe - dodatkowe Reguły NBP, publikowane przez nadzór bankowy, obejmujące reguły nieujęte w regułach słownikowych.

Obecnie aSISt jest wykorzystywany przez ponad 500 banków m.in. w Polsce, Irlandii, Szwecji, Estonii, Holandii, Portugalii i na Węgrzech.